Bankowość internetowa

Logowanie

Kalendarz

Niedziela 15 Grudnia 2019
Celiny, Niny, Waleriana

Menu

Pasek nawigacji

Aktualności  / 

Treść strony

 [1]  2  > 

2019.12.12 13:23

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12 br. Bank czynny będzie do godziny 12.00. Zlecenia płatnicze przyjęte do godziny 11:30 będą zrealizowane w dniu 24.12.2019r., natomiast przyjęte po 11:30 będą zrealizowane w dniu 27.12.2019r. Płatności natychmiastowe Express Elixir dostępne będą do godziny 16.00. W dniach 25 i 26.12 br. płatności natychmiastowe Express Elixir nie będą dostępne.

W dniu 31.12 br. Bank czynny będzie do godziny 12.00. Zlecenia płatnicze przyjęte do godziny 11:30 będą zrealizowane w dniu 31.12.2019r., natomiast przyjęte po 11:30 będą zrealizowane w dniu 02.01.2020r. Płatności natychmiastowe Express Elixir dostępne będą do godziny 18.00.

W dniu 01.01.2020 r. płatności natychmiastowe Express Elixir nie będą dostępne.

2019.11.28 08:38

Zmiana godzin pracy Banku!!!!!

Uprzejmie informujemy, że obsługa klientów w Centrali Banku w Kutnie przy ulicy Barlickiego 33 od 1 grudnia br. odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

2019.10.25 13:05

 

3_SGB_mamy_tu_wszystko_240x240.jpg

„Mamy tu wszystko… Płatności mobilne też” to hasło kampanii reklamowej, która promuje usługi mobilne w Bankach Spółdzielczych.

Z przyjemnością informujemy o możliwości korzystania przez naszychh klientów z najnowszych sposobów płatności mobilnych Blik, Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay.

To proste, bezpieczne i wygodne formy płatności w internecie oraz płatności mobilnych za pomocą smartfona i zegarka.

Zapraszamy do korzystania z nowych usług oferowanych przez nasz Bank!

2019.09.27 09:43

Przelewy Express Elixir już dostepne!!!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnościa informujemy o uruchomieniu w naszym Banku usługi przelewów natychmistowych Express Elixir.

Przelewy te realizujemy w godzinach od 6.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku.

System przelewów natychmiastowych Express Elixir pozwala na błyskawiczny - liczony w sekundach - transfer środków między rachunkami klientów w różnych bankach.

2019.09.10 14:40

W związku z wejściem w życie zapisów Dyrektywy PSD2 uchwalonej przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 25 listopada 2015 r. nasz Bank jest zobowiązany do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu bankowości internetowej.

Bank dostosował swój system bankowości internetowej do zasad tzw. silnego uwierzytelnienia (SCA). Dostosowanie do wymogów dyrektywy dotyczy zarówno procesu logowania do bankowości internetowej jak i autoryzacji (zatwierdzania) przelewów. Dla klientów posiadających tokeny RSA realizacja wymogów dyrektywy PSD2 będzie wiązała się z wycofaniem tokena RSA jako niezgodnego z wymaganiami dyrektywy PSD2. Wobec tego prosimy wszystkich klientów posiadających tokeny RSA o zgłoszenie się do Banku celem zmiany środka autoryzacji na autoryzację za pośrednictwem kodu SMS przesyłanego na telefon komórkowy i kodu PIN lub na token mobilny MAA (informacje na stronie: https://tokenmobilny.pl).

Więcej informacji w sekcji: Dyrektywa PSD2 w bankowości internetowej

2019.07.12 14:01

Nowa wersja bankowości internetowej!!!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.07.2019 roku o godzinie 22.00 nastapi wyłączenie starej wersji bankowości internetowej dla klientów detalicznych i rolników funkcjonującej pod adresem: https://bank.cui.pl/kutno

Nowa wersja bankowości internetowej dostępna jest pod adresem: https://cbp.cui.pl

Identyfikatory i hasła pozostają bez zmian.

2019.07.04 15:29

Kredyty i pożyczki bez opłaty przygotowawczej!!!

Wszyscy klienci, którzy w okresie  od 01.07.2019r do 30.09.2019r skorzystają z naszej oferty kredytowej, otrzymają  kredyt, pożyczkę bez opłaty przygotowawczej.

Promocja dotyczy kredytów i pożyczek do 100.000 zł

W ramach promocji Bank oferuje:

- kredyt mieszkaniowy na bardzo korzystnych

  warunkach  

- kredyt konsumpcyjny zabezpieczony    

   hipotecznie           

- kredyt obrotowy „PRODUKCJA ROLNA”

- kredyt inwestycyjno-obrotowy

- kredyt obrotowy – krótko, średnio,    

   długoterminowy

- kredyt w rachunku bieżącym

- kredyt gotówkowy

- kredyt rewolwingowy

- pożyczkę konsumencką „W DZIESIĄTKĘ”

- pożyczkę „WAKACYJNE MARZENIE”

Szczegółowe informacje w naszych placówkach.
2019.03.25 12:57

Szanowni Państwo!

W związku ze stałym udoskonalaniem oferty Banku uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2019 roku uruchamiamy dla klientów indywidualnych nową platformę bankowości internetowej i mobilnej.

Nowa bankowość elektroniczna Asseco CBP będzie dostępna pod adresem https://cbp.cui.pl

Wszelkie dane logowania pozostają bez zmian.

Asseco Customer Banking Platform  (CBP) to rozwiązanie oferowane przez Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie we współpracy z firmą Asseco Poland S.A. Jest to unikalne rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej stworzone z myślą o współczesnym kliencie banku - jego indywidualnych potrzebach i preferencjach. Platforma bankowości internetowej i mobilnej CBP to innowacyjne, responsywne rozwiązanie  -  interfejs bankowości automatycznie dostosuje się do urządzenia, na jakim zostanie uruchomiony. Tym samym  korzystanie z bankowości elektronicznej będzie równie wygodne na komputerze, smartfonie czy tablecie. Dostępny będzie najnowszy sposób autoryzacji zgodny z zaleceniami dyrektywy PSD2 – mobilna aplikacja do autoryzacji – mToken MAA. Szczegółowe informacje na temat mTokena dostępne są na stronie www.tokenmobilny.pl

Dotychczas funkcjonujące rozwiązanie będzie dostępne dla Państwa równolegle przez okres 3 miesięcy, co umożliwi Państwu bezpieczne zapoznanie się z nową wersją bankowości elektronicznej. 

Jednocześnie przypominamy o zasadach dotyczących bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej. Informacje te znajdą Państwo na Naszej stronie internetowej w zakładce   Bankowość internetowa – logowanie.

2019.02.19 09:31

Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza „hard brexit”/„no deal”.[1]

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną  obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie jest możliwe jednoznaczne określenie trybu, w jakim Wielka Brytania wystąpi z UE. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zaistnienie jednego z dwóch wariantów:

  • wyjście Wielkiej Brytanii z UE na podstawie umowy o wystąpieniu, a następnie negocjacje porozumienia handlowego;
  • tzw. no deal / hard brexit („twardy brexit”, „brexit bezumowny”) – sytuacja, w której negocjacje między UE a Wielką Brytanią nie zakończą się porozumieniem i wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie zostanie uregulowane żadną umową. 

Pierwszy wariant opiera się na uzgodnionej w dniu 25 listopada 2018 r. umowie między UE i Wielką Brytanią przewidującej okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania będzie miała dostęp do rynku wewnętrznego UE (tak, jakby była państwem członkowskim), ale nie będzie miała możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych UE i w pracach instytucji UE. Okres przejściowy miałby trwać od dnia 30 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z możliwością jego przedłużenia o rok lub dwa lata.

Drugi wariant może mieć miejsce w konsekwencji decyzji podjętej przez brytyjski Parlament w dniu 15 stycznia 2019 roku  o odrzuceniu umowy z UE. Jeśli do dnia 29 marca 2019 r. decyzja ta zostanie utrzymana, oznaczać to będzie  wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE bez określenia żadnych szczególnych zasad, czyli sytuację, gdy Wielka Brytania stanie się od dnia 30 marca 2019 r. godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego „państwem trzecim”, nie będącym Państwem Członkowskim UE, w odniesieniu do którego m.in. przestanie być stosowane całe prawo unijne. 

Bank, kierując się odpowiedzialnością wobec swoich Klientów, podjął stosowne działania w celu analizy wpływu ewentualnego „hard brexit” na działalność Banku oraz sytuację jego  klientów.

Podkreślić jednak należy, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może pociągnąć za sobą pewne trudne do oszacowania na tym etapie zmiany gospodarcze, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych czy też zmiany kursów walutowych, co - biorąc pod uwagę relacje między Bankiem a jego Klientami może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych.

Ponadto wystąpienie Wielkiej Brytanii może też wpłynąć na możliwość stosowania w umowach finansowych i instrumentach finansowych wskaźników referencyjnych publikowanych przez podmioty z Wielkiej Brytanii. Jednak zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r[2], Bank opracował i będzie na bieżąco monitorował plany awaryjne w tym obszarze.

Realizacja scenariusza „hard brexit” może także narazić podmioty mające siedzibę w Wielkiej Brytanii m.in. na utratę możliwość świadczenia usług dla podmiotów z krajów UE, w tym usług płatniczych. Warto też brać pod uwagę, iż Wielka Brytania przestanie także być członkiem Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Jeśli więc nie zostanie podpisane żadne odrębne porozumienie regulujące tę kwestię, to należy się spodziewać, iż polecenia przelewu SEPA i przelewy TARGET nie będą realizowane na rachunki w Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie informujemy, że sam brexit – niezależnie od jego formuły – nie będzie miał wpływu na prawa Klienta, w tym możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta lub jej zmiany zarówno na zasadach ogólnych określonych w prawie, jak i w  umowie.

Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalne skutki. Odpowiednie zmiany legislacyjne oraz podjęcie  ewentualnych działań zapobiegawczych leży jednak także po stronie właściwych organów państwa.

Ponadto pragniemy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, środki deponentów – obywateli Wielkiej Brytanii złożone w polskich bankach, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, są objęte gwarancją depozytów do kwoty 100.000 EUR na zasadach określonych w tejże Ustawie.

[1] Przez taką sytuację należy rozumieć wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w ramach którego ustaną między innymi  kontakty handlowe i polityka migracyjna dotychczas prowadzone w ramach przepisów UE i nastąpi powrót do umów obowiązujących przed przystąpieniem Wielkiej Brytanii do UE.

[2] Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych

2018.03.30 14:35

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować Państwa o aktualnych promocjach
operatorów Visa i Mastercard.

WYJEDŹ Z VISA NA MISTRZOSTWA ŚWIATA FIFA 2018

Loteria promocyjna kart Visa, która rozpoczyna się w dniu 29.03 o
godz. 12.00. Polega na rejestrowaniu transakcji wykonywanych kartami
Visa na stronie internetowej (do 9.05 br.), by wziąć udział w
losowaniu cennych nagród. Codziennie wygrać można dwuosobowy wyjazd
na mecz Polska – Senegal w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej
oraz koszulki kibica wraz z kartami przedpłaconymi. Więcej informacji na stronie
www.visa.pl/loteria .

WTORKI TYLKO Z MASTERCARD

Trwająca od 1 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2018 r. promocja
umożliwiająca zakup biletów na wtorkowe seanse w kinach sieci
Multikino w specjalnej cenie 10 zł. Wystarczy przy zakupie biletu
zapłacić kartą Mastercard lub Maestro. Więcej informacji na stronie
https://bezcenneniespodzianki.pl/wtorkizmastercard).

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie ul. Barlickiego 33, 99-300 Kutno
tel. 24 254 25 21 fax 24 254 06 51
Kod SWIFT: GBWCPLPP

Copyright

Copyright © Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
powered by netster 2.5