Bankowość internetowa

Logowanie

Kalendarz

Sobota 4 Lipca 2020
Elżbiety, Malwiny, Teodora

Menu

Pasek nawigacji

Treść strony

Kredyty mieszkaniowe

Kredyt może być udzielony osobie fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych.

W przypadku, gdy o kredyt ubiega się wspólnie więcej niż jedna osoba, do określenia zdolności kredytowej przyjmuje się łącznie dochody osób ubiegających się o kredyt.

Kredyty mieszkaniowe mogą być przeznaczone na:
1) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku pierwotnego,
2) zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z rynku wtórnego,
3) zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego od spółdzielni
   mieszkaniowej z rynku wtórnego,
4) przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego
   własnościowego prawa do lokalu, w prawo własności,
5) zakup nieruchomości mieszkalnej wraz z jej wykończeniem / remontem,
6) zakup / wykup nieruchomości od miasta, gminy, spółdzielni mieszkaniowej,
7) wykup mieszkań zakładowych,
8) budowę / rozbudowę / dokończenie budowy / domu jednorodzinnego systemem gospodarczym lub  z udziałem generalnego wykonawcy,
9) zakup / budowa domu systemem gospodarczym z powierzchnią handlowo – usługową,
10)zakup działki budowlanej,
11)zakup działki rekreacyjnej wraz z domkiem letniskowym,
12)adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia),
13)partycypację w kosztach budowy mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
14)zakup garażu / miejsca garażowego, postojowego – łącznie z wyżej wymienionym celem,
15)remont lub modernizacja nieruchomości mieszkalnej lokalowej lub budynkowej,
16)spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku na wyżej wymienione cele,
17)nabycie udziału w nieruchomości mieszkalnej z ustanowieniem hipoteki na całej
   nieruchomości,
18)inne cele związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych,
19)cel dowolny - łącznie z jednym z wyżej wymienionych celów kredytowania.

 

Wysokość udzielonego kredytu jest uzależniona od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy, dokonanej zgodnie z zasadami  obowiązującymi w Banku.

Okres kredytowania nie może przekraczać 25 lat, przy czym w odniesieniu do osób zatrudnionych na czas określony Kredytobiorca powinien przedkładać w Banku potwierdzenie o przedłużeniu umowy o pracę na kolejny okres.  

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej w wysokości  WIBOR 3M plus marża 2,79 p.p.

Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą prowizji i opłat, aktualnie 1,99%.

ZABEZPIECZENIE KREDYTU:

  • hipoteka na kredytowanej nieruchomości,

  • cesja na rzecz Banku praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

RRSO na dzień 30 czerwiec 2015r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 5,072138% dla całkowitej kwoty kredytu 150.000,00 zł na cele mieszkaniowe, spłacanego w 300 ratach miesięcznych malejących. Wysokość najwyższej raty 1.065,64 zł. Oprocentowanie  zmienne wynosi 4,44% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 240.249,97 zł., w tym:

 - całkowita kwota kredytu – 150.000,00 zł,

- odsetki – 83.595,97 zł.

- prowizja przygotowawcza – 2.985,00 zł.

- opłata za administrację - 300,00 zł.

- opłata sądowa za wniosek o wpis – 200,00 zł.

- opłata skarbowa PCC – 19,00 zł.

- opłata sądowa za wniosek o wykreślenie hipoteki – 100,00 zł.

          - opłata za wystawione zezwolenie  na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na   

            rzecz BS  - 100,00 zł.

         - koszty zmiany zabezpieczenia (hipoteka) – 450,00 zł.

- koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 2.500,00 zł składka
   za cały okres kredytowania  przy założeniu , iż ubezpieczyciel i wysokość składki w tym
   okresie nie ulegną zmianie (składka roczna w wysokości – 100,00 zł.).

 RRSO na dzień 30 czerwiec 2015r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 5,002102% dla całkowitej kwoty kredytu 150.000,00 zł na cele mieszkaniowe, spłacanego w 300 równych ratach kapitałowo – odsetkowych po 828,65 zł. Oprocentowanie  zmienne wynosi 4,44% w stosunku rocznym. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 255.423,31 zł., w tym:

 - całkowita kwota kredytu – 150.000,00 zł,

- odsetki – 98.769,31 zł.

- prowizja przygotowawcza – 2.985,00 zł.

- opłata za administrację - 300,00 zł.

- opłata sądowa za wniosek o wpis – 200,00 zł.

- opłata skarbowa PCC – 19,00 zł.

- opłata sądowa za wniosek o wykreślenie hipoteki – 100,00 zł.

          - opłata za wystawione zezwolenie  na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na   

            rzecz BS  - 100,00 zł.

         - koszty zmiany zabezpieczenia (hipoteka) – 450,00 zł.

- koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 2.500,00 zł składka
   za cały okres kredytowania  przy założeniu , iż ubezpieczyciel i wysokość składki w tym
   okresie nie ulegną zmianie (składka roczna w wysokości – 100,00 zł.). 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do placówek naszego Banku.

 

 

 

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie ul. Barlickiego 33, 99-300 Kutno
tel. 24 254 25 21 fax 24 254 06 51
Kod SWIFT: GBWCPLPP

Copyright

Copyright © Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
powered by netster 2.5