Bankowość internetowa

Logowanie

Kalendarz

Środa 27 Października 2021
Sabiny, Iwony, Wincentego

Menu

Pasek nawigacji

Rolnicy  /  Kredyty  /  Kredyt inwestycyjny  / 

Treść strony

Kredyt inwestycyjny

Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane:

  • zakup użytków rolnych,
  • zakup użytków rolnych wraz z budynkami gospodarczymi,
  • zakup maszyn rolniczych,
  • budowa budynków gospodarczych itp.,

Okres spłaty kredytu 15 lat, maksymalny okres karencji wynosi 2 lata.

Udział środków własnych kredytobiorcy w finansowaniu zadania inwestycyjnego stanowi co najmniej 10%. Środki własne kredytobiorcy muszą być zaangażowane na etapie rozpoczęcia realizacji inwestycji, a powyższy fakt udokumentowany. Kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować Bankowi celowość wykorzystania kredytu.

 Oprocentowanie kredytu jest zmienne Wibor 3M+ marża banku 4,40pp.

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie ul. Barlickiego 33, 99-300 Kutno
tel. 24 254 25 21 fax 24 254 06 51
Kod SWIFT: GBWCPLPP

Copyright

Copyright © Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
powered by netster 2.5