Bankowość internetowa

Logowanie

Kalendarz

Sobota 4 Lipca 2020
Elżbiety, Malwiny, Teodora

Menu

Pasek nawigacji

Treść strony

Kredyt UNIKREDYT PROW

Kredyt moze być udzielony na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Kredytem mogą być finansowane inwestycje, których charakter, terminy realizacji i sposób prowadzenia są zgodne z wymaganiami określonymi w odpowiednich przepisach dla właściwego działania PROW 2007 – 2013.

Kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który podpisał lub spełnia warunki do podpisania Umowy z Podmiotem wdrażającym, zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwego działania PROW 2007 - 2013

Kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 8 lat, z karencją w spłacie kapitału do 2 lat.

Udział środków własnych Kredytobiorcy powinien wynosić nie mniej niż 10 % wartości finansowanej inwestycji. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, zgodnie z tabelą oprocentowania obowiązującą w Banku.

Oprocentowanie kredytu zmienne – aktualnie 7,50 %.

Prowizja rekompensacyjna nie jest pobierana w przypadku, gdy wcześniejsza spłata całości lub części kredytu nastąpi ze środków uzyskanych z dofinansowania w ramach PROW 2007 - 2013.

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie ul. Barlickiego 33, 99-300 Kutno
tel. 24 254 25 21 fax 24 254 06 51
Kod SWIFT: GBWCPLPP

Copyright

Copyright © Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
powered by netster 2.5