Bankowość internetowa

Logowanie

Kalendarz

Niedziela 4 Grudnia 2022
Barbary, Krystiana, Jana

Menu

Treść strony

Kredyt na finansowanie działalności gospodarczej

Oferujemy nastepujące rodzaje kredytów:

  • krótkoterminowe - z okresem kredytowania do 1 roku
  • średnioterminowe - z okresem kredytowania od 1 roku do 3 lat  
  • długoterminowe - z okresem kredytowania powyżej 3 lat  

Opocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża Banku 7,5pp

W celu uzyskania kredytu należy złożyć nastepujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o przyznanie kredytu
  • informację o sytuacji majątkowej kredytobiorcy
  • zaświadczenia o bieżącym regulowaniu zobowiązan wobec Urzędu Gminy/ Urzędu Skarbowego i KRUS / ZUS
  • dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia
  • inne dokumenty uznane przez Bank jako niezbędne do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy.

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie ul. Barlickiego 33, 99-300 Kutno
tel. 24 254 25 21 fax 24 254 06 51
Kod SWIFT: GBWCPLPP

Copyright

Copyright © Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
powered by netster 2.5