Bankowość internetowa

Logowanie

Kalendarz

Sobota 3 Grudnia 2022
Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Menu

Pasek nawigacji

Treść strony

Klienci indywidualni

Bank nasz oferuje klientom indywidualnym:

  • prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
  • lokaty terminowe
  • kredyty
  • przekazy pieniężne Western Union

Depozyty zgromadzone w naszym banku gwarantowane są przez  Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 

Limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi obecnie

równowartość 100 tys. euro. Środki te podlegają 100% gwarancji.

W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

Więcej informacji na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego http://www.bfg.pl

Kwotę wolną od zajęcia egzekucyjnego na podstawie wyroku sądowego z rachunków osób fizycznych stanowi 3-krotność przecietnego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wypłat nagród z zyzsku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za okres bezpośrednio poprzedzajacy dzień wystawienia tytułu wykonawczego - tu można sprawdzić komunikaty GUS.

Kwota wypłacana na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci z rachunków osób fizycznych nie moze być wyższa (bez względu na ilośc wydanych dyspozycji) niz 20-krotność przeciętnego wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw bez wypłat nagród z zyzsku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny za ostatni miesiąc przed śmiercią wkładcy -  tu można sprawdzić komunikaty GUS.

Kwota wypłaty dla małoletniego posiadacza rachunku:

- jednorazowo - maksymalnie 100,00 zł

- łączna kwota miesiecznych wypłat - maksymalnie 500,00 zł.

Wypłata ponad w/w limity wymaga zgody przedstawiciela ustawowego.

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie ul. Barlickiego 33, 99-300 Kutno
tel. 24 254 25 21 fax 24 254 06 51
Kod SWIFT: GBWCPLPP

Copyright

Copyright © Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
powered by netster 2.5