Bankowość internetowa

Logowanie

Kalendarz

Sobota 3 Grudnia 2022
Franciszka, Ksawerego, Kasjana

Menu

Treść strony

Wymiana informacji podatkowych z innymi krajami.

W związku z wypełnianiem przez Bank obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, Bank zgodnie z przyjętą „Procedurą identyfikacji klientów dla celów CRS w Banku Spółdzielczym „Wspólna Praca” w Kutnie” dokonuje identyfikacji rachunków, weryfikacji danych o Klientach, zasad rejestrowania czynności, gromadzenia dokumentacji oraz zasad przekazywania informacji o rachunkach raportowanych zgodnie z zapisami w/w ustawy w oparciu o zamieszczone poniżej Oświadczenia o statusie CRS.

Oświadczenie CRS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników - do pobrania

Oświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego niebędącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub rolnikiem- do pobrania

Oświadczenie CRS dla klienta indywidualnego - do pobrania

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie ul. Barlickiego 33, 99-300 Kutno
tel. 24 254 25 21 fax 24 254 06 51
Kod SWIFT: GBWCPLPP

Copyright

Copyright © Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
powered by netster 2.5