Bankowość internetowa

Logowanie

Kalendarz

Sobota 4 Lipca 2020
Elżbiety, Malwiny, Teodora

Menu

Pasek nawigacji

Aktualności  / 

Treść strony

 <  1  [2]  3  > 

2020.01.02 15:38

Od 1 stycznia 2020 r. wprowadzono poważne zmiany w płaceniu podatków VAT, PIT i CIT. Każdy podatnik – zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca – będzie miał własny indywidualny rachunek podatkowy. Każdy podatnik musi wygenerować własny indywidualny rachunek podatkowy. Służy do tego generator mikrorachunku podatkowego dostępny na stronie podatki.gov.pl
 

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na rachunek ROR.

Mikrorachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora lub otrzymać go w dowolnym urzędzie skarbowym.

Wystarczy, że podasz:

 • PESEL,  jeśli jesteś osobą fizyczną:
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej
  • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
 • NIP,  jeśli:
  • prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT
  • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Podaj poprawnie swój identyfikator podatkowy, bo to ty jesteś odpowiedzialny za prawidłowe wygenerowanie numeru mikrorachunku.

Nie korzystaj z innych stron internetowych lub numerów rachunków wysyłanych e-mailem lub smsem, które mogą być próbą wyłudzenia. Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Generator działa 24/7. Możesz więc sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet.

Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy zmienisz adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Więcej informacji na stronie https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

2019.12.12 13:23

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12 br. Bank czynny będzie do godziny 12.00. Zlecenia płatnicze przyjęte do godziny 11:30 będą zrealizowane w dniu 24.12.2019r., natomiast przyjęte po 11:30 będą zrealizowane w dniu 27.12.2019r. Płatności natychmiastowe Express Elixir dostępne będą do godziny 16.00. W dniach 25 i 26.12 br. płatności natychmiastowe Express Elixir nie będą dostępne.

W dniu 31.12 br. Bank czynny będzie do godziny 12.00. Zlecenia płatnicze przyjęte do godziny 11:30 będą zrealizowane w dniu 31.12.2019r., natomiast przyjęte po 11:30 będą zrealizowane w dniu 02.01.2020r. Płatności natychmiastowe Express Elixir dostępne będą do godziny 18.00.

W dniu 01.01.2020 r. płatności natychmiastowe Express Elixir nie będą dostępne.

2019.11.28 08:38

Zmiana godzin pracy Banku!!!!!

Uprzejmie informujemy, że obsługa klientów w Centrali Banku w Kutnie przy ulicy Barlickiego 33 od 1 grudnia br. odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

2019.10.25 13:05

 

3_SGB_mamy_tu_wszystko_240x240.jpg

„Mamy tu wszystko… Płatności mobilne też” to hasło kampanii reklamowej, która promuje usługi mobilne w Bankach Spółdzielczych.

Z przyjemnością informujemy o możliwości korzystania przez naszychh klientów z najnowszych sposobów płatności mobilnych Blik, Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay.

To proste, bezpieczne i wygodne formy płatności w internecie oraz płatności mobilnych za pomocą smartfona i zegarka.

Zapraszamy do korzystania z nowych usług oferowanych przez nasz Bank!

2019.09.27 09:43

Przelewy Express Elixir już dostepne!!!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnościa informujemy o uruchomieniu w naszym Banku usługi przelewów natychmistowych Express Elixir.

Przelewy te realizujemy w godzinach od 6.00 do 22.00 od poniedziałku do piątku.

System przelewów natychmiastowych Express Elixir pozwala na błyskawiczny - liczony w sekundach - transfer środków między rachunkami klientów w różnych bankach.

2019.09.10 14:40

W związku z wejściem w życie zapisów Dyrektywy PSD2 uchwalonej przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 25 listopada 2015 r. nasz Bank jest zobowiązany do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu bankowości internetowej.

Bank dostosował swój system bankowości internetowej do zasad tzw. silnego uwierzytelnienia (SCA). Dostosowanie do wymogów dyrektywy dotyczy zarówno procesu logowania do bankowości internetowej jak i autoryzacji (zatwierdzania) przelewów. Dla klientów posiadających tokeny RSA realizacja wymogów dyrektywy PSD2 będzie wiązała się z wycofaniem tokena RSA jako niezgodnego z wymaganiami dyrektywy PSD2. Wobec tego prosimy wszystkich klientów posiadających tokeny RSA o zgłoszenie się do Banku celem zmiany środka autoryzacji na autoryzację za pośrednictwem kodu SMS przesyłanego na telefon komórkowy i kodu PIN lub na token mobilny MAA (informacje na stronie: https://tokenmobilny.pl).

Więcej informacji w sekcji: Dyrektywa PSD2 w bankowości internetowej

2019.07.12 14:01

Nowa wersja bankowości internetowej!!!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.07.2019 roku o godzinie 22.00 nastapi wyłączenie starej wersji bankowości internetowej dla klientów detalicznych i rolników funkcjonującej pod adresem: https://bank.cui.pl/kutno

Nowa wersja bankowości internetowej dostępna jest pod adresem: https://cbp.cui.pl

Identyfikatory i hasła pozostają bez zmian.

2019.07.04 15:29

Kredyty i pożyczki bez opłaty przygotowawczej!!!

Wszyscy klienci, którzy w okresie  od 01.07.2019r do 30.09.2019r skorzystają z naszej oferty kredytowej, otrzymają  kredyt, pożyczkę bez opłaty przygotowawczej.

Promocja dotyczy kredytów i pożyczek do 100.000 zł

W ramach promocji Bank oferuje:

- kredyt mieszkaniowy na bardzo korzystnych

  warunkach  

- kredyt konsumpcyjny zabezpieczony    

   hipotecznie           

- kredyt obrotowy „PRODUKCJA ROLNA”

- kredyt inwestycyjno-obrotowy

- kredyt obrotowy – krótko, średnio,    

   długoterminowy

- kredyt w rachunku bieżącym

- kredyt gotówkowy

- kredyt rewolwingowy

- pożyczkę konsumencką „W DZIESIĄTKĘ”

- pożyczkę „WAKACYJNE MARZENIE”

Szczegółowe informacje w naszych placówkach.
2019.03.25 12:57

Szanowni Państwo!

W związku ze stałym udoskonalaniem oferty Banku uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2019 roku uruchamiamy dla klientów indywidualnych nową platformę bankowości internetowej i mobilnej.

Nowa bankowość elektroniczna Asseco CBP będzie dostępna pod adresem https://cbp.cui.pl

Wszelkie dane logowania pozostają bez zmian.

Asseco Customer Banking Platform  (CBP) to rozwiązanie oferowane przez Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie we współpracy z firmą Asseco Poland S.A. Jest to unikalne rozwiązanie bankowości internetowej i mobilnej stworzone z myślą o współczesnym kliencie banku - jego indywidualnych potrzebach i preferencjach. Platforma bankowości internetowej i mobilnej CBP to innowacyjne, responsywne rozwiązanie  -  interfejs bankowości automatycznie dostosuje się do urządzenia, na jakim zostanie uruchomiony. Tym samym  korzystanie z bankowości elektronicznej będzie równie wygodne na komputerze, smartfonie czy tablecie. Dostępny będzie najnowszy sposób autoryzacji zgodny z zaleceniami dyrektywy PSD2 – mobilna aplikacja do autoryzacji – mToken MAA. Szczegółowe informacje na temat mTokena dostępne są na stronie www.tokenmobilny.pl

Dotychczas funkcjonujące rozwiązanie będzie dostępne dla Państwa równolegle przez okres 3 miesięcy, co umożliwi Państwu bezpieczne zapoznanie się z nową wersją bankowości elektronicznej. 

Jednocześnie przypominamy o zasadach dotyczących bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej. Informacje te znajdą Państwo na Naszej stronie internetowej w zakładce   Bankowość internetowa – logowanie.

2019.02.19 09:31

Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza „hard brexit”/„no deal”.[1]

W dniu 29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z Unii Europejskiej (UE). Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną  obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Na dzień publikacji niniejszego komunikatu nie jest możliwe jednoznaczne określenie trybu, w jakim Wielka Brytania wystąpi z UE. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zaistnienie jednego z dwóch wariantów:

 • wyjście Wielkiej Brytanii z UE na podstawie umowy o wystąpieniu, a następnie negocjacje porozumienia handlowego;
 • tzw. no deal / hard brexit („twardy brexit”, „brexit bezumowny”) – sytuacja, w której negocjacje między UE a Wielką Brytanią nie zakończą się porozumieniem i wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie zostanie uregulowane żadną umową. 

Pierwszy wariant opiera się na uzgodnionej w dniu 25 listopada 2018 r. umowie między UE i Wielką Brytanią przewidującej okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania będzie miała dostęp do rynku wewnętrznego UE (tak, jakby była państwem członkowskim), ale nie będzie miała możliwości uczestniczenia w procesach decyzyjnych UE i w pracach instytucji UE. Okres przejściowy miałby trwać od dnia 30 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., z możliwością jego przedłużenia o rok lub dwa lata.

Drugi wariant może mieć miejsce w konsekwencji decyzji podjętej przez brytyjski Parlament w dniu 15 stycznia 2019 roku  o odrzuceniu umowy z UE. Jeśli do dnia 29 marca 2019 r. decyzja ta zostanie utrzymana, oznaczać to będzie  wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE bez określenia żadnych szczególnych zasad, czyli sytuację, gdy Wielka Brytania stanie się od dnia 30 marca 2019 r. godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego „państwem trzecim”, nie będącym Państwem Członkowskim UE, w odniesieniu do którego m.in. przestanie być stosowane całe prawo unijne. 

Bank, kierując się odpowiedzialnością wobec swoich Klientów, podjął stosowne działania w celu analizy wpływu ewentualnego „hard brexit” na działalność Banku oraz sytuację jego  klientów.

Podkreślić jednak należy, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może pociągnąć za sobą pewne trudne do oszacowania na tym etapie zmiany gospodarcze, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych czy też zmiany kursów walutowych, co - biorąc pod uwagę relacje między Bankiem a jego Klientami może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych.

Ponadto wystąpienie Wielkiej Brytanii może też wpłynąć na możliwość stosowania w umowach finansowych i instrumentach finansowych wskaźników referencyjnych publikowanych przez podmioty z Wielkiej Brytanii. Jednak zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r[2], Bank opracował i będzie na bieżąco monitorował plany awaryjne w tym obszarze.

Realizacja scenariusza „hard brexit” może także narazić podmioty mające siedzibę w Wielkiej Brytanii m.in. na utratę możliwość świadczenia usług dla podmiotów z krajów UE, w tym usług płatniczych. Warto też brać pod uwagę, iż Wielka Brytania przestanie także być członkiem Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Jeśli więc nie zostanie podpisane żadne odrębne porozumienie regulujące tę kwestię, to należy się spodziewać, iż polecenia przelewu SEPA i przelewy TARGET nie będą realizowane na rachunki w Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie informujemy, że sam brexit – niezależnie od jego formuły – nie będzie miał wpływu na prawa Klienta, w tym możliwość odstąpienia od umowy przez Klienta lub jej zmiany zarówno na zasadach ogólnych określonych w prawie, jak i w  umowie.

Bank na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalne skutki. Odpowiednie zmiany legislacyjne oraz podjęcie  ewentualnych działań zapobiegawczych leży jednak także po stronie właściwych organów państwa.

Ponadto pragniemy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą Ustawą z dn. 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, środki deponentów – obywateli Wielkiej Brytanii złożone w polskich bankach, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, są objęte gwarancją depozytów do kwoty 100.000 EUR na zasadach określonych w tejże Ustawie.

[1] Przez taką sytuację należy rozumieć wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w ramach którego ustaną między innymi  kontakty handlowe i polityka migracyjna dotychczas prowadzone w ramach przepisów UE i nastąpi powrót do umów obowiązujących przed przystąpieniem Wielkiej Brytanii do UE.

[2] Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych

Dane kontaktowe

Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie ul. Barlickiego 33, 99-300 Kutno
tel. 24 254 25 21 fax 24 254 06 51
Kod SWIFT: GBWCPLPP

Copyright

Copyright © Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie
powered by netster 2.5